image Truhlářství - Robert Černý

image 602 110 724

image Otevřeno: Po/Pá: 08:00 - 18:00hod.

Zde si můžete přečíst některé základní zajímavé informace o dřevě.

 

Dřevo je pevné pletivo stonků vyšších rostlin, které souhrnně nazýváme dřevinami. Dřevo vzniká v rostlinách z meristémových buněk. Je zahrnováno mezi obnovitelné zdroje energie, coby jeden z druhů biomasy. Dřevo Je stále snadno dostupný přírodní materiál, který lidé široce využívají již od počátků své existence.

 

Chemické složení dřeva

 • celulóza 40 až 50 %
 • lignin 20 až 30 %
 • hemicelulózy 20 až 30 %
 • doprovodné složky
 • organické látky 1 až 3 %, (u tropických dřevin až 15 %), terpeny, tuky, vosky, pektiny, třísloviny (pouze u listnáčů), steroly, pryskyřice
 • anorganické látky 0,1 až 0,5 %, (u tropických dřevin až 5 %), po spálení tvoří popel
 • voda v různém množství (podle ročního období, stupně vyschnutí dřeva apod.)

 

Stavba dřeva

 • makroskopická stavba dřeva: vše, co lze pozorovat pouhým okem, případně pomocí zvětšovacího skla
 • mikroskopická stavba dřeva: úroveň buněk (nutné použít mikroskop)
 • submikroskopická stavba dřeva: odlišnosti v konkrétní stavbě buněčné stěny a jejich chemické složení

 

Základní druhy dřeva

 • dřevo jehličnatých dřevin: např. smrk, jedle, borovice, modřín, douglaska, jalovec aj.
 • dřevo listnatých dřevin
 • o s kruhovitě pórovitou stavbou: např. dub, jasan, akát, jilm, morušovník, kaštanovník a další
 • o s polokruhovitě pórovitou stavbou: např. ořešák, třešeň, švestka
 • o s roztroušeně pórovitou stavbou dřeva: např. buk, platan, habr, olše, lípa, javor, bříza, topol, vrba, hrušeň

 

Tvrdé a měkké dřevo

Dřevo je pro lidi důležitým materiálem. Každý druh dřeva má svoje zvláštní vlastnosti, což ovlivňuje možnosti jeho využití. Měkké dřevo je takové, které se snáze opracovává, pochází většinou z jehličnatých stromů, zatím co tvrdé dřevo se získává hlavně z listnatých stromů. Krom několika výjimek měkká dřeva podléhají hnilobě snáze než tvrdá. Tento jev však lze omezit pomocí vhodného ošetření dřeva.

 

Využití dřeva

 • výroba nástrojů
 • nábytek
 • stavební materiál
 • výroba dopravních prostředků
 • palivo
 • výroba řeziva
 • výroba papíru a celulózy
 • další chemické suroviny, získávané ze dřeva (např. pryskyřice, přírodní kaučuk, tříslová kůra atd.)

 

Stavby na bázi dřeva

 • hrázděné zdivo
 • hrázděná stavba
 • roubená stavba
 • lepená dřevěná konstrukce

 

Palivové dřevo

Dřevo se po vytěžení dělí do několika základních skupin. Jednou z těchto skupin je i palivové dřevo. Za palivové dřevo je obvykle považováno dřevo, které má až do 70% hniloby nebo je různými způsoby znehodnoceno a nevhodné tak k dalšímu zpracování. Výhřevnost dřeva je v průměru zhruba 50% výhřevnosti měrného paliva.

 

» Více informací  [Zdroj: Wikipedia]